Affärslyftet

Tid: 4 timmar
Riktad mot: Egna företagare och entreprenörer

Kursen riktar sig mot egna företagare och entreprenörer som befinner sig i början av sitt företagande. Man lär sig mer om olika personlighetstyper, utmaningar och förhållningssätt. Detta är kunskap som gör att man kommer framåt i sitt företagande och kan öka sin omsättning.

  • Kommunikation – hur du bäst kommunicerar med dina kunder, samarbetspartners och teamet runt dig.
  • Vardagsbalans för egna företagare – lär dig hur du fyller på energidepåerna och hur du hanterar stress
  • Sociala medier – vi lär dig hur du mer effektivt kan arbeta med dina kanaler och därmed nå ut till fler

Kursen är utformad som en workshop med många möjligheter att ställa frågor för att du ska kunna fördjupa dina kunskaper ytterligare.

Jag är intresserad,

när är nästa kurstillfälle?

Intresseanmälan

Byt jobb effektivt (T411)

Tid: 4 timmar
Riktad mot: Arbetssökande

Kursen riktar sig mot arbetssökande, oavsett var i livet man befinner sig. Man återerövrar och bygger upp självförtroendet med hjälp av kunskap om hur man själv fungerar tillsammans med andra människor i olika situationer och vi går också igenom hur olika människor fungerar och hur man hanterar de olika situationerna i processen för arbetssökande.

  • Vilka är dina främsta styrkor och hur framför du det på ett balanserat och trovärdigt sätt
  • Hur bemöter du en rekryterare och hens frågor
  • Handfasta råd om hur du uppdaterar din Linkedin-profil
  • Tydliga riktlinjer för att skriva en bra ansökan
  • Intervjusituationen: hur hantera en eller flera intervjuare, hur påverkar intervjumiljön dig
  • Första veckan på nya jobbet: Hur kommer jag bäst in i gänget

Kursen är utformad som en workshop med många möjligheter att ställa frågor för att du ska kunna fördjupa dina kunskaper ytterligare.

Jag är intresserad,

när är nästa kurstillfälle?

Intresseanmälan